Vaak gestelde vragen

Hoe schakel ik batterijbewaking in?

Het GS-911-apparaat kan aangesloten blijven op het voertuig op een geschikte plaats onder de stoel zoals uitgelegd in de Slaapstand FAQ

Als de batterijbewakingsmodus ook is ingeschakeld in het menu Instellingen->Opties, zal het apparaat elke 24 uur worden gewekt uit de slaapstand / spaarstand, zal de batterijspanning van het voertuig worden gemeten en deze waarde worden opgeslagen op de geheugenkaart. Als het uploaden van gebruiksgegevens is ingeschakeld en het apparaat vindt een eerder geconfigureerd WiFi Access Point beschikbaar, zal de waarde van de batterijspanning worden geüpload naar de Hex cloud server.

De server kan dan de waarde vergelijken met een vooraf ingestelde drempelwaarde en de geregistreerde gebruiker wordt via e-mail verwittigd wanneer de waarde onder de drempelwaarde valt. De drempelwaarde is momenteel vast ingesteld op 12,0 V, maar kan in de nabije toekomst worden aangepast.

De push-meldingsfunctie van de batterijbewakingsmodus moet voorkomen dat de batterij van het voertuig wordt beschadigd doordat hij onder een minimumspanningsniveau zakt als hij te lang niet wordt opgeladen.